Paket Yönetimi

Paketler İçin Modülleri Yükleme

 • npm init
  • npm init —yes
 • npm install

Paket Yükleme

 • npm i underscore

Underscore Kullanma

var _ = require(‘underscore’);

console.log(_.contains([1,2,3,4,5,], 2)) ⇒ True

Dependencies

 • npm i mongoose ⇒ Yüklediğimizde package.json dosyasının içinde dependencies kısmında ismi görüyoruz
 • node_modules kısmına baktığımızda bir sürü dosya yüklendiğini görüyoruz. Bunlar mongoose’ın bağımlılıklarıdır. Eski sürümlerde her paketin dependenciesi kendi altında yüklenirdi ama windowsun path konusundaki karakter sınırından ve çok karmaşık olmasından dolayı artık doğrudan node_modules altına yüklenir. Bir tek eğer versiyonlar farklıysa paketin kendi klasörü altına yüklenir.

Source Control

 • node_modules klasörünü sildiğimizde sorun olmaz. Çünkü package.json içinde bu bağımlılıklar bulunur ve npm i komutunu çalıştırdığımızda otomatik olarak yüklenir.

Semantic Versioning

 • “mongoose” : “^4.13.6” ⇒ Major.Minor.Patch Burada başta kullandığımız karakterle major versiyon değişmediği sürece diğer versiyonların en güncel halinin yüklenmesi gerektiğini belirtiyoruz. Eş anlamlısı 4.x Eğer bunun yerine ^ ⇒ ~ tilda işareti kullanılırsa bu major ve minor sabitken patchleri yüklemesi gerektiği anlamına gelir. Eğer hiç bir karakter eklenmezse bu tam olarak o versiyonun kullanılması gerektiğini gösterir.
 • npm list ⇒ Bütün bağımlılıkları görmeyi sağlar. npm list —depth= 0 ⇒ sadece uygulamanın bağımlılıkları görülür.

Installing Spesific Version Of A Package

 • npm i mongoose@2.4.2

Update Packages

 • npm outdated ⇒ Versiyonu geçmiş paketleri gösterir.
 • npm update ⇒ Sadece minor ve patch çıkışlarını günceller.
 • npm i -g npm-chech-updates ⇒ Bununla yeni bir paket yükledik ve artık yeni bir cmd komutumuz var = npm-chech-updates
 • npm-chech-updates ⇒ Komutunu çalıştırdığımız artık outdated paketler de major update leri almış oldu.
 • Bu komut ncu -u ⇒ paketleri günceller ve package.json dosyası da güncellenir.
 • Sonra da npm i komutunu çalıştırırarak yeni updated paketleri yükleyebiliriz.

Development Dependencies

 • npm i jshint —save-dev ⇒ Bu flag ile implement ettiğimizde development dependency olarak görünür ve productionda çıkmaz

Uninstalling Package

 • npm un mongoose

How To Publish Node Package

 • index.js ile dosyayı oluşturduk. Sonra npm init —yes çalıştırdık.
 • Eğer üyeliğimiz varsa npm login yoksa npm adduser komutlarını çalıştırıyoruz.
 • Giriş yaptıktan sonra paketimizi yayınlamak için unique bir isim kullanmamız gerekiyor.
 • Paketimizdeki isim unique bir isimse (package.json içindeki) npm publish dediğimizde yayınlamış oluyoruz.

Update Published Package

 • Yeni versiyonu güncellemek için npm update minor veya npm update major veya npm update patch kullanabiliriz. Ayrıca package json dosyasını güncelleyebiliriz
 • Sonra tekrar npm publish çalıştırıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.